Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   TEM lưu hành ở miền Nam Việt Nam trước 1975 (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   FDC thực gởi trong dòng tem VNCH (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=2146)

congacon 13-10-2008 15:37

FDC thực gởi trong dòng tem VNCH
 
16 File đính kèm


Trong việc sưu tầm bì thư FDC thực gởi của dòng tem VNCH thật là khó khăn....hầu hết những bì thư ngày đầu tiên thời VNCH đều là bì thư philatelic (đi đóng dấu tại bưu điện) , rất hiếm có bì FDC thực gởi nhất là những bì FDC gởi đi nước ngoài.

Bác Gà qua nhiều năm sưu tập FDC của dòng tem này đã kiếm được một số ít bì FDC thực gởi...tiêu chuẩn cho những bì FDC thực gởi là phải có dấu đến hoặc là những bì thực gởi thường không bảo đảm thì phải có dấu nhật ấn của Bưu Điện Việt Nam hoặc trên bì thư dán đủ cước gởi đi nước ngoài (thông thường sẽ có nhiều tem hơn số tem trong một bộ).Cũng có một số nhà sưu tập bì thư FDC mua bì loại philatelic rồi mang về nhà viết lên một cái địa chỉ nào đó , những bì thư loại đó không có giá trị bằng những bì FDC thực gởi đúng tiêu chuẩn .
Dưới đây là một số bì FDC thực gởi gồm có bì thư bảo đảm hay thư thường .
Bì FDC của bộ tem nhân vị phát hành ngày 26-10-1958 thư bảo đãm gởi đi thành phố Đài Trung của Taiwan .

File Đính Kèm 16892

Mặt sau của bì thư này có thêm 4 con tem nhân vị với dấu nhật ấn của SG ngày 26-10-1958 và dấu đến Taipei cũng như dấu trung chuyển của Hongkong .

File Đính Kèm 16893

Chúng ta hãy xem thêm 2 bì FDC của bộ tem nhân quyền cùng gởi cho một người có địa chỉ như trên bì FDC bộ tem nhân vị .
Bì thứ nhất do người gởi là Chau Yen An thư bảo đảm .

File Đính Kèm 16894

Mặt sau có thêm 2 tem nhân quyền (giá mặt .50 và 1 đồng ) với dấu nhật ấn của Bưu Điện SG ngày 10-12-1958 và dấu đến của Taiwan .

File Đính Kèm 16895

Bì thứ hai do người gởi Lư Huệ Giang cũng gởi bảo đảm .

File Đính Kèm 16896

Mặt sau của bì thư này có thêm một con tem bụi trúc (giá mặt 1.50 đồng ) với con dấu nhật ấn của SG ngày 10-12-1958 và dấu đến của Taiwan .

File Đính Kèm 16897

Một bì thư FDC của bộ tem Unesco phát hành ngày 3-11-1958 , bì thư này gởi bảo đảm đi Peru ngày 17-11-1958.

File Đính Kèm 16898

Mặt sau của bì thư này có thêm 8 con tem với dấu nhật ấn của Tourane (Đà Nẳng) ngày 17-11-1958 và dấu đến của Lima (Peru) .

File Đính Kèm 16899

Hai bì FDC của bộ tem Nhà Thờ Phú Cam phát hành ngày 25-12-1958 , một bì gởi đi Úc và bì kia gởi đi Mỹ .

Bì FDC nhà thờ Phú Cam gởi đi Úc từ nhà buôn tem Vĩnh Hằng Marcel , bì thư này chỉ thêm có một block 4 và mặt sau không có dấu đến nhưng trong thư còn nguyên cái thiệp chúc Giáng Sinh của Vĩnh Hằng gởi cho bạn sưu tầm tem .

File Đính Kèm 16900

Mặt sau của bì thư này không có dấu đến chỉ có địa chỉ của người gởi thư .

File Đính Kèm 16901

Bì FDC nhà thờ Phú Cam gởi đi Mỹ từ một quân nhân Mỹ phục vụ cố vấn cho Hải Quân có địa chỉ của FPO .

File Đính Kèm 16902

Mặt sau của bì thư này có thêm 2 con tem nhân quyền và dấu nhật ấn của SG ngày 26-12-1958 .

File Đính Kèm 16903

Với bộ tem Dinh Độc Lập tôi có được hai bì FDC thực gởi , một gởi đi Taiwan và cái thứ hai gởi đi Úc .

Bì FDC bộ tem Dinh Độc Lập gởi đi Taiwan .

File Đính Kèm 16904

Mặt sau của bì thư này phải thêm 2 tem 50 xu và có dấu tới của Taiwan .

File Đính Kèm 16905

Bì FDC bộ tem Dinh Độc Lập gởi đi Úc do nhà buôn tem Vĩnh Hằng Marcel chỉ thêm một tem 50 xu mà thôi .

File Đính Kèm 16906

Mặt sau của bì thư này chỉ có địa chỉ của nhà buôn tem mà thôi .

File Đính Kèm 16907

còn tiếp ..
congacon 14-10-2008 02:46

12 File đính kèm
Ngày 15-5-1959 bộ tem chùa Thiên Mụ được phát hành , một bì FDC thực gởi của bộ tem này được gởi đi Úc nhưng hai tem trong bộ tem chùa Thiên Mụ có giá mặt nhỏ (4 đồng và 30 xu ) cho nên người gởi đã dán thêm 2 tem mặt sau của bì thư , trong bì thư này vẩn còn nguyên lá thư của người gởi .

File Đính Kèm 16952

File Đính Kèm 16953

Ngày 7-7-1959 Bưu Chính SG lại cho phát hành bộ tem 4 con với chủ đề Cải Cách Điền Địa , một bì FDC được gởi đi Mỹ với đủ bộ 4 tem và mặt sau của bì này có dán thêm 2 tem để cho đủ cước .

File Đính Kèm 16954

File Đính Kèm 16955

Một trong những bộ tem đẹp trong dòng tem VNCH là bộ tem Khánh Thành Đường Xe Lửa Xuyên Việt phát hành ngày 7-8-1959 , chúng ta hãy xem bì FDC thực gởi đi Mỹ của bộ tem này . Mặt sau của bì thư có thêm block 4 của con tem mang giá mặt 2 đồng và có dấu nhật ấn của bưu điện SG ngày 7-8-1959 .

File Đính Kèm 16956

File Đính Kèm 16957

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 15 ngày thành lập tổ chức Unesco , Bưu Chính SG cho phát hành bộ tem kỷ niệm gồm có 3 tem với hình ảnh của Văn Miếu , một bì FDC được gởi đi Belgique từ Sài Gòn và mặt sau có con dấu nhật ấn máy của Bưu Điện SG .

File Đính Kèm 16958

File Đính Kèm 16959

Bộ tem Diệt Trừ Sốt Rét cũng được bà con chiếu cố làm FDC rất nhiều , chúng ta hãy xem hai bì FDC thực gởi đi Mỹ cùng một địa chỉ nhưng một bì gởi thư bảo đảm và bì kia thư thường .

Bì FDC của bộ tem DTSR gởi bảo đảm với mặt sau có thêm 3 tem DTSR và dấu đến của Mỹ .

File Đính Kèm 16960

File Đính Kèm 16961

Bì FDC cũng bộ tem này gởi cùng địa chỉ nhưng thư thường cho nên không có dấu đến ở mặt sau .

File Đính Kèm 16962

File Đính Kèm 16963

còn tiếp ...


congacon 18-10-2008 10:10

14 File đính kèm
Hôm nay bác gà tiếp tục bài này với những bì FDC thực gởi .
Ngày 26-11-1960 bộ tem FAO được phát hành , một bì FDC gởi đi Mỹ trong ngày đó nhưng bộ tem FAO chỉ có 2 tem mà giá mặt tổng cộng không đủ cước cho nên người gởi đã dán thêm 2 tem phía sau bì thư cho đủ cước , hai tem này được hủy bởi dấu nhật ấn của Saigon ngày 26-11-1960 .

File Đính Kèm 18132

File Đính Kèm 18133

Ngày 15-5-1962 nhân dịp Bưu Điện Saigon khánh thành sở Bưu Chi Phiếu , một bộ tem 4 con được phát hành . Một bì FDC được gởi đi Mỹ với đủ bộ tem và mặt sau lại thêm 3 tem nửa (có lẽ bì thư quá nặng ) dấu đến tại Mỹ có ở mặt sau .

File Đính Kèm 18134

File Đính Kèm 18135

Bộ tem Hàng Không Bưu Chính đầu tiên trong dòng tem VNCH được phát hành ngày 20-12-1960 với hình con chim hạc mang lá thư , đây là bộ tem HKBC thế cho các loại tem HKBC trong dòng tem Bảo Đại . Bì thư FDC thực gởi bảo đảm đi Mỹ và mặt sau có dấu đến của Mỹ ngày 27-12-1960 .

File Đính Kèm 18136

File Đính Kèm 18137

Bì thư FDC tết Trung Nguyên phát hành ngày 30-8-1966 gởi đi Luxembourg nhưng không đủ cước cho cả 4 tem nên người gởi phải thêm 1 con mang giá mặt 5 đồng .

File Đính Kèm 18138

Cũng tương tự như bì FDC trên , bì thư ngày đầu tiên của bộ tem Cải Tiến Nông Thôn phát hành ngày 11-12-1961 gởi đi Mỹ phải thêm một con tem mang giá mặt 2 đồng cho đủ cước .

File Đính Kèm 18139

Trong dòng tem VNCH chỉ có một vài bộ tem về đề tài chim muông và thú vật . Bộ tem chim phát hành ngày 15-1-1970 rất được bà con sưu tập ưa chuộng , đây là bộ tem duy nhất trong dòng tem này có tem hình tam giác .Một bì thư FDC gởi bảo đảm đi Lào và mặt sau có dấu đến của Vientiane Lào

File Đính Kèm 18140

File Đính Kèm 18141

Hai bì thư FDC dưới đây gởi đi Nhật theo lối thư thường , bì thư nào mặt sau cũng đều dán thêm tem cho đủ cước .

FDC tem Lion International Club .

File Đính Kèm 18143

File Đính Kèm 18144

FDC tem Viện Văn Hóa .

File Đính Kèm 18145

File Đính Kèm 18146

còn tiếp


hat_de 18-10-2008 10:24

Trích dẫn:

Nguyên văn bởi congacon (Post 24235)
Hôm nay bác gà tiếp tục bài này với những bì FDC thực gởi .

Trong dòng tem VNCH chỉ có một vài bộ tem về đề tài chim muông và thú vật . Bộ tem chim phát hành ngày 15-1-1970 rất được bà con sưu tập ưa chuộng , đây là bộ tem duy nhất trong dòng tem này có tem hình tam giác .Một bì thư FDC gởi bảo đảm đi Lào và mặt sau có dấu đến của Vientiane Lào

còn tiếp


Quả là những bì thư tuyệt vời, những tác phẩm vô giá của những người chơi tem

Cái nầy cũng hay thiệt

http://www.vietstamp.net/forum/attac...0&d=1224298656

tuyệt dzời


http://www.vietstamp.net/forum/attac...1&d=1224298656

Cháu thấy những vật phẩm bưu chính có liên quan tới bộ nầy cũng rất nhiều. Tuy nhiên vì mục nầy chỉ nói về FDC nên ko được xem hết lại. Hy vọng khi nào bác gà rảnh sẽ làm 1 mục riêng về nó giống 1 số mục đã lập. Xin cảm ơn bác !

Chúc bác mạnh khỏe cả nhà vui vẻ :D

duca 21-10-2008 20:51

4 File đính kèm
Trong lúc chờ Bác Gà tiếp tục, cho phép Duca phụ họa 2 phong bì đầu tiên - thực gửi. Riêng phong bì thứ nhất có lẻ được thực gửi sau khi đóng dấu ngày đầu tiên đến hơn 4 năm ?

File Đính Kèm 18862

File Đính Kèm 18863


File Đính Kèm 18864

File Đính Kèm 18865

MeTemViet 11-11-2009 12:44

2 File đính kèm
Cho MeTemViet đóng góp một vài bì thư với

Bì thư thực gởi đi Argentina ngày 1-5-1967

File Đính Kèm 70294

Mặt sau, vì thiếu cước nên người gởi dán thêm một loạt tem (cũng cùng trong bộ).

File Đính Kèm 70295


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:55.

©2007-2022 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.