Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 46
Thời gian tìm là 0.00 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: Biahoi
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
21-11-2012, 11:20
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #19 World #9 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #19 World #9 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
20-11-2012, 21:54
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #18 World #8 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #18 World #8 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
18-11-2012, 23:22
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #17 World-2

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted my first Thread today for 2012. These are First Day Covers from the World.

FDC #17 World-2


I hope you will like them.
Thank you
Mr. Guy...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
14-11-2012, 10:04
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
Sg #10 Canada Zodiac Mint Singles

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Singles stamps from Canada.
They are Zodiac Chinese New Year from year 1997 to 2012

Sg #10 Canada Zodiac...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
12-11-2012, 03:31
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #17 Canada Zodiac Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from Canada.
All are SS with Chinese Zodiac Signs from Year 1997 to 2012.
In Vietnam they...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
07-11-2012, 20:54
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #16 USA Special Price

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted my first Thread today for 2012. These are First Day Covers (FDC) from USA.

FDC #16 USA Special Price

I am selling them for 22,000 Dong each.

I...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
05-11-2012, 23:52
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #16 World #7 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #16 World #7 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
31-10-2012, 06:17
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #15 World #6 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #15 World #6 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
29-10-2012, 22:14
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #14 World #5 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #14 World #5 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
27-10-2012, 23:48
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
Sg #09 Australia Mint Singles

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Singles stamps from Australia.
I have only one for sale of each.

All stamps are priced at 20,000 Dong...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
27-10-2012, 09:01
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #15 World FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from the World.

FDC #15 World FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
25-10-2012, 06:11
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #14 Canada-6 FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from Canada.

FDC #14 Canada-6 FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
22-10-2012, 03:49
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
SS #13 World #4 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #13 World #4 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
21-10-2012, 18:43
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
Sg #08 Indo-China (Đông dương)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Singles or Sets with stamps from Indo-China.

Sg #08 Indo-China (Đông dương)


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
17-10-2012, 23:12
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #13 Canada-5 FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from Canada.

FDC #13 Canada-5 FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
16-10-2012, 01:25
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #12 Canada-4 FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from Canada.

FDC #12 Canada-4 FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
14-10-2012, 11:11
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #11 Canada-3 FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from Canada.

FDC #11 Canada-3 FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
08-10-2012, 23:22
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
FDC #10 Canada-2 FDC

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are First Day Covers (FDC) with stamps from Canada.

FDC #10 Canada-2 FDC


Thank you
Mr. Guy
Biahoi:)
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
06-10-2012, 08:58
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
Sg #07 Canada Various-2 (Corner Plate Block)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Corner Plate Blocks from Canada.


Sg #07 Canada Various-2 (Corner Plate Block)

Year of issue for these...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
05-10-2012, 00:44
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
Sg #06 Canada Giáng sinh Tem

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Corner Plate Blocks from Canada.

Canada Giáng sinh Tem

Sg #06 Canada Christmas (Corner Plate Block)

...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
02-10-2012, 22:43
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
New Thread: SS #12 World Mint-3 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #12 World #3 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
28-09-2012, 09:51
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
New Thread: SS #11 Asia Mint Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the Japan and South Korea.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #11 Asia Mint...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
24-09-2012, 18:28
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
New Thread: SS #10 World Mint-2 Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from the world.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #10 World-2 Souvenir Sheets...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
22-09-2012, 02:56
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
New Thread: Sg #05 Postcards Very Special (World)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Postcards from Cuba, Canada, USA, and Katanga.
Some are over 100 years old.

Sg #05 Postcards Very Special...
Chuyên Mục
: Shop Tem: Mr. Biahoi
19-09-2012, 01:35
Trả Lời: 45
Đã Xem: 40,058
Gửi bởi Biahoi
New Thread: SS #09 Europe Souvenir Sheets (SS)

Hello to all Viet Stamp Members.
I posted one more Thread today for 2012.
These are Souvenir Sheets (SS) from Germany and Russia.
In Vietnam they are called Blocks.

SS #09 Europe Souvenir...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 46

 
Chuyển đến:


©2007-2024 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.