Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 500
Thời gian tìm là 0.05 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: Nguyễn Thành Sáng
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
Hôm qua, 15:19
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFTRvdDR1Kq62qYjGgP_xjPMD3gdCUKtQkhQSzFKvBQtNjX6B9

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (11)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
22-09-2021, 13:41
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMFCAybqHPxreWmENEj2XqH-xn6e8-wGvkEKem6ybeY88NwwUi5A


THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (10)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
21-09-2021, 17:53
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMFCAybqHPxreWmENEj2XqH-xn6e8-wGvkEKem6ybeY88NwwUi5A

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (10)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
20-09-2021, 11:19
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ3FfXxxVRXuaaDxVMW_qSmuMYwGjZdJ_0jliu1rsnMNZVS1l7kg

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (9)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
18-09-2021, 12:55
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIOxUQCfGsDxUK7SGnNViovhzYKQueZDZwKu35t1pGtO-W4g-pBg

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (8*)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-09-2021, 12:24
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3OO8jJxKT6x2VSJ9Lv6W6ryuRY6tq5OAG2ZZz7jy4s53oCqWGKQ

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (7)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-09-2021, 13:40
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKQyl-8b5dWjlZrLUue5OKsW_YhVO5KhoFTJrbHZgpm2NhNaW5bQ

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (6)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
14-09-2021, 11:52
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0y394MrBxQim85bsO2IdOo83NIE_932y6CFqavyMODI5OgjbHJQ

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (5)

MỘT...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
14-09-2021, 11:50
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIOxUQCfGsDxUK7SGnNViovhzYKQueZDZwKu35t1pGtO-W4g-pBg

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (4)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
14-09-2021, 11:48
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSmWKYO9q6uPu8QaqSHTWJJ2Ciib47W9Sl9cjHJmOfnbdW9xOt
THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (3)

EM NHỚ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
14-09-2021, 09:15
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSmWKYO9q6uPu8QaqSHTWJJ2Ciib47W9Sl9cjHJmOfnbdW9xOt

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (3)

EM...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-09-2021, 13:11
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr2qQUk9ZCzEjk8I8WugLNWh9Qjfv9-qHtZfsEl9EWKK09RGMgfA

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (2)
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-09-2021, 21:28
Trả Lời: 0
Đã Xem: 1,444
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Đoản Khúc Đồng Họa Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

https://i.postimg.cc/L6yLkt3k/1231.jpg

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (1)

Đảo vắng vi vu gió phất phơ
Mồ hoang quạnh quẽ lạnh bơ vơ
Rêu xanh phủ kín hồn ma đói
Một nén nhang thơm mãi đợi chờ

Tiếng nấc...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-09-2021, 21:25
Trả Lời: 12
Đã Xem: 1,429
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Trường Họa Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

https://i.postimg.cc/L6yLkt3k/1231.jpg

THƠ HỌA
Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài Họa (1)

TỎ TÌNH CÙNG CHÀNG

Chàng ơi chớ vội đi đâu
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:29
Trả Lời: 2
Đã Xem: 2,278
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYVswyPp_3A1XkDSiHohb4aziPlPJTc6Fd8vRPgkNVFLMoYYzz

MỘT MỐI TÌNH SI

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:25
Trả Lời: 0
Đã Xem: 2,593
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStw18kY7z2hxnDf2hbyhCo_tKvkxpZxXsTKb12oEvtzT8HlMdO

THAO THỨC NGÓNG TRÔNG

Mấy đêm rồi gió vờn trên lá
Làm lắc lư, tơi tả sương buồn
Rụng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:21
Trả Lời: 0
Đã Xem: 2,083
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT60uUi_N7DKbmhUNcwQC_D1GNg1CvyRdJdXKyjqD6oSGuqcI6t

Nếu Như Tình Chết

Nếu tình chết ai người đưa tiễn
Ai cảm thông cất tiếng nói thương...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:18
Trả Lời: 0
Đã Xem: 2,181
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)

https://2img.net/u/3113/41/50/52/avatars/95-23.jpg
https://2img.net/h/img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/ngtmns/2015_03_20/hanoi002.JPG

THAO THỨC

Lâu rồi ta sống cảnh âm thầm
Thu bóng tâm hồn...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:15
Trả Lời: 0
Đã Xem: 1,755
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

https://i.postimg.cc/QCz4dg2F/tumblr-op88xic9qq1uco8m0o1-500.gif

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (1)

Sa mạc Sahara ngập cát vàng
Hứng bầu nắng cháy suốt quanh năm
Hiếm hoi mây kéo, hàng mưa đổ
Thậm...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:11
Trả Lời: 0
Đã Xem: 1,700
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Trở Về Âm Giới"

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz0hbEGdp9Iiek3Wegnixr0cBDD5fl3i2Nj3fNSEHMVVqPUdMD

(Tiếp Theo Tập Thơ Hồn Lang)

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (1)

Dừng xem cái xác lạnh nằm...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:08
Trả Lời: 587
Đã Xem: 45,864
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế"

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7TpXE4k3hqCq22oTeSKh020eebJcwdi09i4Z2UKqQ2D36SlAz

HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (1)

Cặp Hồn Tình đang thưởng ngoạn……

Nàng hỡi! Hãy theo ta bước...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 16:04
Trả Lời: 1
Đã Xem: 579
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Dòng Thơ TNBC - Nguyễn Thành Sáng

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8DDCyDgnOHNABiDbifmvpk7Q8ocIHgGrTQL1zPysmVJJTXE5p

NÁT LÒNG

Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
vật vờ, thui thủi, gió heo may
Ngàn xưa...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 15:59
Trả Lời: 1
Đã Xem: 624
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)

https://i.postimg.cc/HkyCTZ8s/10632831-393270270831546-5953770824303733643-n-1.jpg


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1979)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 10

Ui da..Đau quá là đau
Mới leo lên võng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 15:54
Trả Lời: 1
Đã Xem: 644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

https://i.postimg.cc/m2mRGc7s/8a7c432f6e25e4f6e66851d4e9ad9deb-chinese-art-asian-art.jpg

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (988)

Điềm Trong Mộng Mị

Đêm huyễn hoặc thiếp chàng say ân ái...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-09-2021, 15:48
Trả Lời: 1
Đã Xem: 625
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (1)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSCDmwBK7fnoLouWJZMLMmC4dFiFwSmNr7CUTH1zW20c3z429k4A

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)

Kẻ Lên Đường

Đâu nỡ hững hờ với bóng...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 500

 
Chuyển đến:


©2007-2021 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.