Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > THỜI SỰ TEM > Tem Thế giới mới phát hành > Châu Âu - EUROPE > Châu Âu - 2013

Trả lời
 
Công Cụ Hiển Thị Bài
  #1  
Cũ 08-04-2013, 17:39
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định Jersey / 2013

NGÀY 8-1-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM Frosts and Nature

Presentation Pack
Name: iFrost and Nature Pack 1.jpeg
Views: 280
Size: 31.9 KB

Frosts and Nature - Set, Mint
Name: iFrost and Nature Set.jpg
Views: 273
Size: 87.8 KB

First Day Cover envelope
Name: iFrost and Nature FDC.jpeg
Views: 257
Size: 33.0 KB

Camellia sasanqua Paradise Belinda
Name: i45p.jpg
Views: 252
Size: 19.8 KBName: i45p sheet.jpg
Views: 267
Size: 101.2 KB

Butchers Broom
Name: i55p.jpg
Views: 272
Size: 21.0 KBName: i55p sheet.jpg
Views: 242
Size: 101.3 KB

Snow Drop
Name: i60p.jpeg
Views: 277
Size: 55.1 KBName: i60p sheet.jpg
Views: 271
Size: 97.6 KB

Mistletoe
Name: i68p.jpg
Views: 259
Size: 20.6 KBName: i68p sheet.jpg
Views: 250
Size: 99.6 KB

Bramble
Name: i80p.jpg
Views: 250
Size: 20.9 KBName: i80p sheet.jpg
Views: 269
Size: 100.4 KB

Hawthorn
Name: i88p.jpg
Views: 253
Size: 21.1 KBName: i88p sheet.jpg
Views: 249
Size: 101.0 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
2 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn HOALAN vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Poetry (10-04-2013), temhp88 (08-04-2013)
  #2  
Cũ 08-04-2013, 17:46
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 5-2-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM The Royal Legacy of Queen Victoria - King Edward VII

Presentation Pack, Mint
Name: iEdward Stamps pack.jpg
Views: 279
Size: 28.0 KB

King Edward VII - Set, Mint
Name: set.JPG
Views: 270
Size: 58.9 KB
Name: minisheet.JPG
Views: 275
Size: 68.7 KB

Stamps First Day Cover, Mint
Name: fdc.JPG
Views: 245
Size: 46.2 KB
Name: fdc ms.JPG
Views: 245
Size: 40.8 KB

Liverpool, Mint
Name: iEdward45.JPG
Views: 240
Size: 11.1 KBName: iEdward45psheet.jpeg
Views: 244
Size: 40.4 KB

Aberdeen, Mint
Name: iEdward55p.JPG
Views: 250
Size: 9.3 KBName: iEdward55psheet.jpeg
Views: 245
Size: 38.6 KB

Birmingham, Mint
Name: iEdward60p.JPG
Views: 248
Size: 10.4 KBName: iEdward60psheet.jpeg
Views: 257
Size: 39.5 KB

Reading, Mint
Name: iEdward68p.JPG
Views: 255
Size: 10.0 KBName: iEdward68psheet.jpeg
Views: 280
Size: 40.1 KB

Bristol, Mint
Name: iEdward80p.JPG
Views: 244
Size: 12.1 KBName: iEdward80psheet.jpeg
Views: 265
Size: 42.1 KB

London, Mint
Name: iEdward88p.JPG
Views: 245
Size: 11.0 KBName: iEdward88psheet.jpeg
Views: 240
Size: 39.5 KB

Bài được HOALAN sửa đổi lần cuối vào ngày 08-04-2013, lúc 17:49
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
2 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn HOALAN vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Poetry (10-04-2013), temhp88 (08-04-2013)
  #3  
Cũ 10-04-2013, 11:04
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 8-3-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM The Kennel Club of Jersey

Presentation Pack
Name: iKennel Club Pack .jpg
Views: 230
Size: 46.0 KB

The Kennel Club of Jersey - Set, Mint
Name: iKennel Club Set .jpeg
Views: 227
Size: 41.0 KB

The Kennel of Jersey Club - First Day Cover envelope
Name: iKennel club FDC.JPG
Views: 234
Size: 23.4 KB

Boxer
Name: iKennel sheet 45p.jpg
Views: 231
Size: 7.3 KBName: iKennel sheet 45p.jpeg
Views: 236
Size: 43.4 KB

Lhasa Apso
Name: iKennel sheet 55p.jpg
Views: 232
Size: 7.1 KBName: iKennel sheet 55p.jpeg
Views: 230
Size: 41.4 KB

Irish Setter
Name: iKennel sheet 60p.jpg
Views: 229
Size: 7.3 KBName: iKennel sheet 60p.jpeg
Views: 219
Size: 42.5 KB

Kerry Blue Terrier
Name: iKennel sheet 68p.jpg
Views: 224
Size: 8.0 KBName: iKennel sheet 68p.jpeg
Views: 220
Size: 45.7 KB

Pomeranian
Name: iKennel sheet 80p.jpg
Views: 234
Size: 7.2 KBName: iKennel sheet 80p.jpeg
Views: 219
Size: 43.4 KB

Afghan Hound
Name: iKennel sheet 88p.jpg
Views: 221
Size: 7.3 KBName: iKennel sheet 88p.jpeg
Views: 243
Size: 43.3 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn HOALAN vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Poetry (10-04-2013)
  #4  
Cũ 10-04-2013, 11:09
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 19-3-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM Europa 2013 - Postal vehicles

Presentation Pack
Name: iPostal_vehicles_Pack.jpeg
Views: 262
Size: 32.5 KB

Postal vehicles - Set, Mint
Name: iPostal_vehicles_Set.jpeg
Views: 217
Size: 39.5 KB

First Day Cover envelope
Name: iPostal_vehicles_FDC.jpeg
Views: 228
Size: 25.8 KB

Postal vehicles
Name: 1-iPostal_vehicles_45.jpeg
Views: 225
Size: 12.2 KBName: 1-iPostal_vehicles_Sh45.jpeg
Views: 230
Size: 64.0 KB

Name: 2-iPostal_vehicles_55.jpeg
Views: 221
Size: 11.6 KBName: 2-iPostal_vehicles_Sh55.jpeg
Views: 233
Size: 60.6 KB

Name: 3-iPostal_vehicles_60.jpeg
Views: 228
Size: 12.0 KBName: 3-iPostal_vehicles_Sh60.jpeg
Views: 230
Size: 61.0 KB

Name: 4-iPostal_vehicles_80.jpeg
Views: 282
Size: 11.7 KBName: 4-iPostal_vehicles_Sh80.jpeg
Views: 212
Size: 61.0 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn HOALAN vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Poetry (10-04-2013)
  #5  
Cũ 24-05-2013, 15:40
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 2-4-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM Buses III - The J.M.T.

Presentation Pack
Name: iBuses_Pack.jpeg
Views: 224
Size: 34.6 KB

Set, Mint
Name: iBuses_set.jpeg
Views: 217
Size: 38.7 KB

First Day Cover envelope
Name: iBuses_FDC.jpeg
Views: 219
Size: 28.8 KB

Leyland c.1948
Name: 1-iBuses_sh45 (1).jpeg
Views: 219
Size: 22.7 KBName: 1-iBuses_sh45.jpeg
Views: 223
Size: 70.3 KB

Leyland c.1955
Name: 2-iBuses_55 (1).jpeg
Views: 217
Size: 21.1 KBName: 2-iBuses_55 .jpeg
Views: 212
Size: 68.7 KB

Karrier Bantam c.1960
Name: 3-iBuses_sh60 (1).jpeg
Views: 225
Size: 20.9 KBName: 3-iBuses_sh60.jpeg
Views: 215
Size: 70.4 KB

Leyland Tiger Club c.1962
Name: 4-iBuses_sh68 (1).jpeg
Views: 206
Size: 21.8 KBName: 4-iBuses_sh68.jpeg
Views: 227
Size: 70.1 KB

Leyland c.1963
Name: 5-iBuses_sh80 (1).jpeg
Views: 229
Size: 21.0 KBName: 5-iBuses_sh80.jpeg
Views: 232
Size: 70.2 KB

Leyland Triton c.1963
Name: 6-iBuses_sh88 (1).jpeg
Views: 242
Size: 21.3 KBName: 6-iBuses_sh88.jpeg
Views: 225
Size: 69.8 KB


Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
  #6  
Cũ 24-05-2013, 15:44
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 2-4-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM Corbiere, Grand National Winner 1983

Stamps Presentation Pack
Name: iCorbiere stamps Pack.jpeg
Views: 205
Size: 26.7 KB

Corbiere, Grand National Winner 1983 - Set, Mint
Name: iCorbiere stamps FDC 1.jpeg
Views: 204
Size: 41.3 KB

Stamps First Day Cover envelope
Name: iCorbiere stamps FDC.jpeg
Views: 210
Size: 28.5 KB

Miniature Sheet
Name: iCorbiere MS.jpeg
Views: 207
Size: 61.1 KB

Miniature Sheet First Day Cover envelope
Name: iCorbiere MS FDC.jpeg
Views: 222
Size: 29.7 KB

Miniature Sheet, Presentation Pack
Name: iCorbiere MS pack.jpeg
Views: 205
Size: 30.2 KB

Grand National Winner 1983 -
Name: iCorbiere 55.jpg
Views: 215
Size: 23.2 KB Name: iCorbiere 55sh.jpeg
Views: 204
Size: 62.0 KB

Name: iCorbiere 60.jpg
Views: 214
Size: 25.3 KB Name: iCorbiere 60sh.jpeg
Views: 194
Size: 63.3 KB

Name: iCorbiere 68.jpg
Views: 196
Size: 22.3 KB Name: iCorbiere 68sh.jpeg
Views: 214
Size: 59.0 KB

Name: iCorbiere 80.jpg
Views: 211
Size: 24.5 KB Name: iCorbiere 80sh.jpeg
Views: 193
Size: 64.2 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
  #7  
Cũ 20-06-2013, 09:52
HOALAN's Avatar
HOALAN HOALAN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 07-08-2009
Bài Viết : 213
Cảm ơn: 471
Đã được cảm ơn 1,073 lần trong 230 Bài
Mặc định

NGÀY 8-5-2013 Jersey PHÁT HÀNH BỘ TEM Corbiere, Grand National Winner 1983

Red Cross & Red Crescent Movement - Presentation Pack
Name: 9-iRed_Cross _StampsPack.jpeg
Views: 206
Size: 26.4 KB

Miniature Sheet, Mint
Name: 7-iRed Cross_MS.jpeg
Views: 203
Size: 41.8 KB

Red Cross & Red Crescent Movement
Name: 7-iRed Cross_Set1.jpg
Views: 194
Size: 44.9 KB

Red Cross & Red Crescent Movement - Miniature Sheet, First Day Cover envelope
Name: 8-iRed Cross FDCMS.jpg
Views: 199
Size: 50.4 KB

Red Cross & Red Crescent Movement - Stamps First Day Cover envelope
Name: 8-iRed Cross FDCStamps.jpg
Views: 198
Size: 57.1 KB

Local Letter, Mint
Name: 1-iRed Cross_Europe1.jpg
Views: 212
Size: 25.6 KB Name: 1-iRed_Cross _Sh_Europe.jpeg
Views: 185
Size: 65.9 KB

UK Letter, Mint
Name: 2-iRed Cross_International1.jpg
Views: 195
Size: 22.3 KB Name: 2-iRed_Cross _Sh_int.jpeg
Views: 187
Size: 60.8 KB

Europe, Mint
Name: 3-iRed Cross_Local_large1.jpg
Views: 192
Size: 24.7 KB Name: 3-iRed_Cross _Sh_Local_Large.jpeg
Views: 185
Size: 67.9 KB

Local Large, Mint
Name: 4-iRed Cross_locallarge1.jpg
Views: 192
Size: 25.9 KB Name: 4-iRed_Cross _Sh_Local_Letter.jpeg
Views: 196
Size: 71.9 KB

International, Mint
Name: 5-iRed Cross_UKLarge1.jpg
Views: 177
Size: 26.3 KB Name: 5-iRed_Cross _Sh_UK_Large.jpeg
Views: 192
Size: 69.2 KB

UK Large, Mint
Name: 6-iRed Cross_UKLetter1.jpg
Views: 176
Size: 25.9 KB Name: 6-iRed_Cross _Sh_UK_Letter.jpeg
Views: 195
Size: 68.3 KB

Red Cross & Red Crescent Movement - Presentation Pack
Name: 10-iRed_Cross _MSPack.jpeg
Views: 190
Size: 28.4 KB

Bài được HOALAN sửa đổi lần cuối vào ngày 20-06-2013, lúc 09:56
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
  #8  
Cũ 31-12-2013, 20:21
BTR BTR vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 16-08-2008
Bài Viết : 190
Cảm ơn: 79
Đã được cảm ơn 275 lần trong 84 Bài
Mặc định

Ngày 02/11 Jersey phát hành tem mừng lễ Giáng Sinh
Name: 10612.jpg
Views: 178
Size: 64.0 KB
Hình Đính Kèm
File Type: jpg 10429.jpg (84.7 KB, 475 lần tải)

Bài được BTR sửa đổi lần cuối vào ngày 31-12-2013, lúc 20:24
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Trả lời

Công Cụ
Hiển Thị Bài

Quyền hạn của Bạn trong mục này
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến:

Những Đề tài tương tự
Ðề Tài Người Tạo Đề Tài
Chuyên Mục
Trả Lời Bài Mới Nhất
New Jersey BTR Châu Âu - 2014 0 05-08-2014 13:10
Jersey / 2012 HOALAN Âu-2012 13 19-01-2013 14:12
Jersey /2011 HOALAN Mỹ-2011 18 05-01-2012 11:00
Jersey/2011 laklih Âu-2011 1 23-01-2011 14:41
Jersey/2008 Nguoitimduong Âu-2008 15 12-12-2008 20:19©2007-2023 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.