PDA

View Full Version : Văn chương


 1. Truyện cổ Andersen
 2. Tứ Đại Danh tác
 3. Liêu Trai Chí Dị
 4. Mẫu Đơn Đình
 5. Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ
 6. Hồng Lâu Mộng và Lưu Đán Trạch
 7. Ngô Kính Tử với "Nho lâm ngoại sử"
 8. Truyền thuyết dân gian "Lưu Tam Tỷ" của Trung Quốc
 9. Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc
 10. Mẫu Đơn Đình
 11. Ngưu Lang - Chức Nữ
 12. Truyện cổ tích Việt Nam trên tem.
 13. Giải thưỏng văn học Goncourt (Pháp)
 14. Nikolai Alekseyevich Ostrovsky & "Thép đã tôi thế đấy"